0

Про затвердження Правил застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади, та форм первинної облікової документації

submitted 3 роки ago by to Psixiatria ПСИХИАТРИЯ...,статьи мои

X
Share with:
Link: http://bashtan.com.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd/

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.03.2016  № 240

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2016 р.
за № 570/28700

Про затвердження Правил застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади, та форм первинної облікової документації

Відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про психіатричну допомогу» з метою удосконалення надання психіатричної допомоги населенню НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Правила застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади;

2) форму первинної облікової документації № 066-2/о «Протокол застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади» та Інструкцію щодо її заповнення;

3) форму первинної облікової документації № 066-3/о «Журнал реєстрації застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади» та Інструкцію щодо її заповнення.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

3. Медичному департаменту (Кравченко В.В.) подати цей наказ у встановленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шафранського В.В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О. Квіташвілі


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
24.03.2016  № 240

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 квітня 2016 р.
за № 570/28700

ПРАВИЛА
застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади

1. Ці Правила встановлюють порядок застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади.

Фізичне обмеження та (або) ізоляція застосовуються при наданні стаціонарної медичної допомоги в державних та комунальних психіатричних закладах охорони здоров’я.

2. Фізичне обмеження (фіксація) та (або) ізоляція при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади, є методами попередження небезпечних дій особи.

3. У цих Правилах наведені терміни вживаються в таких значеннях:

ізоляція – відокремлення від оточуючих особи, яка за своїм психічним станом представляє безпосередню небезпеку для себе або інших осіб, з метою унеможливлення скоєння суспільно небезпечного діяння, надання медичної допомоги;

фізичне обмеження – застосування до особи, яка за своїм психічним станом представляє безпосередню небезпеку для себе або інших осіб, ременів для фіксації, які є виробами медичного призначення, відповідно до чинного законодавства, з метою обмеження рухів.

4. При застосуванні фізичного обмеження та (або) ізоляції особа перебуває під постійним наглядом медичного персоналу та контролем лікаря-психіатра.

5. Факт та обґрунтування застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції фіксуються у формі первинної облікової документації № 003/о «Медична карта стаціонарного хворого № ____», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі – форма № 003/о).

6. Факт та обґрунтування застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції доводяться до відома законного представника (за наявності) та керівника закладу охорони здоров’я.

7. При застосуванні фізичного обмеження та (або) ізоляції лікар-психіатр заповнює форму первинної облікової документації № 066-2/о «Протокол застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади», затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24 березня 2016 року № 240, що додається до форми № 003/о, та форму первинної облікової документації № 066-3/о«Журнал реєстрації застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади», затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24 березня 2016 року № 240.

8. Строк разового застосування ізоляції не може перевищувати вісім годин, для продовження її строку необхідно нове призначення комісією лікарів-психіатрів у складі не менше двох лікарів-психіатрів. Кожні дві години лікар-психіатр оцінює зміни у психічному та фізичному стані пацієнта, що фіксується у формі № 003/о. У нічний час ізоляція застосовуватись не може. Застосування ізоляції припиняється негайно після покращення стану особи до рівня, що не становить загрози для неї та оточуючих.

9. Приміщення, в якому застосовується ізоляція, має мати площу не менше 7 м-2 та достатньо великі вікна, щоб забезпечити природне освітлення в нормальних умовах та приплив свіжого повітря. Особа, до якої застосовують ізоляцію, повинна мати безперешкодний доступ до санітарних засобів, які відповідають вимогам гігієни та дозволяють усамітнення. Особа повинна завжди мати доступ до чистої питної води та харчування тричі на день з розумними інтервалами. У разі негативних змін у фізичному та психічному стані особи застосування ізоляції негайно припиняється.

10. Строк разового застосування фізичного обмеження не може перевищувати чотири години. Для його продовження, але не більше ніж до восьми годин, необхідно нове призначення комісією лікарів-психіатрів. Кожні тридцять хвилин лікар-психіатр оцінює зміни у стані пацієнта, що фіксується в формі № 003/о. У разі негативних змін у фізичному стані особи застосування фізичного обмеження негайно припиняється.

11. Фізичне обмеження застосовується за допомогою ременів для фіксації. Ремені для фіксації накладаються виключно на гомілки, стегна, плечі, передпліччя, груди. Заборонено накладати ремені для фіксації на шию. Порядок використання ременів для фіксації визначається інструкцією до засобу медичного призначення. Особа, до якої застосовують фізичне обмеження, повинна мати безперешкодний доступ до санітарних засобів, які відповідають вимогам гігієни та дозволяють усамітнення. Особа повинна завжди мати доступ до чистої питної води та харчування тричі на день з розумними інтервалами. У разі якщо особа не здатна приймати воду і їжу самостійно або самостійно користуватись санітарними засобами, вона може скористатись допомогою медичного персоналу закладу охорони здоров’я.

Директор
Медичного департаменту

В. Кравченко

Залишити відповідь